Schoolvisie


VISIE OP DE ONTWIKKELING & OPVOEDING

Doelen en/of waarden die willen realiseren


“De Vlindertuin” is een autonome, kleine, open, plattelandsschool en behoort als gemeentelijke kleuterschool tot het officieel onderwijs. In onze school willen we de kleuters op een ervaringsgerichte manier hun eigen mogelijkheden, hun eigen talenten en de wereld rondom hun laten ontdekken.
In “De Vlindertuin” worden de ontwikkelingsfasen van de kleuter vergeleken met de groeifasen van een vlinder. Het eitje (= de bedeesde peuter) komt binnen in onze kleuterschool. Door een sfeer van warmte en geborgenheid komt de rups (=de jonge peuter) die zich in het eitje verschuilt eruit gekropen en zal de peuter stilaan zijn eigen ik durven tonen en zich openstellen voor de anderen en de omgeving. Door een verrijkend klasgebeuren en een inspirerende schoolomgeving krijgt de rups de kans om zich op zijn eigen tempo te ontpoppen van een cocon (=jonge kleuter) tot een levenslustige vlinder (=oudste kleuter) die daarna op zijn eigen manier en met zijn eigen persoonlijkheid de wereld durft te gaan verkennen. (= klaar voor de overstap naar het 1ste leerjaar).
Wat voor een rups het einde van de wereld is, is voor een vlinder slechts het begin!


Aan de hand van onze pijlers bieden wij de kleuters een rijke leeromgeving aan om zo te ontwikkelen van eitje tot vlinder.Open

Als open school streven wij een direct, informeel contact na met onze ouders. Elke ochtend en avond worden de kleuters door de juffen onthaald op de speelplaats en is er ruimte, aandacht en tijd voor de ouders die dit wensen. Bij moeilijkheden stellen we een goede wisselwerking tussen ouders en schoolteam voorop en betrekken we ouders van bij het begin bij het zorgproces.
Ouderbetrokkenheid creëren we daarnaast ook door ouders te betrekken bij het uitwerken van projecten en door open te staan voor hun ideeën en tips. Bovendien wordt onze school gesteund door het oudercomité en organiseren zij samen met de school activiteiten.


Klein
Wij zijn een kleine school waar veiligheid, geborgenheid en gezelligheid op de eerste plaats staan. We willen een fijne school zijn voor alle kinderen. We vergroten de verbondenheid tussen de kinderen door niet enkel binnen de klas, maar ook klas overschrijdend te werken. Door de kleinere klassen kan er meer aandacht geschonken worden aan de kinderen individueel wat differentiatie en doelgerichte observatie mogelijk maakt.


Ervaringsgericht
Op onze school werken we ervaringsgericht met extra aandacht voor het actief leren: er is ruimte om te experimenteren, te exploreren, te beleven, te denken en te doen en laten we de kinderen zoveel mogelijk zelf initiatief nemen. Zo leren we de kinderen hun eigen mogelijkheden (en die van anderen) ontdekken en ontwikkelen. We gebruiken hiervoor zoveel mogelijk concreet materiaal en houden bij het kiezen van de thema’s ook rekening met de interesse van de kleuters. We organiseren bovendien themaloze weken waarin de kleuters naar eigen creativiteit kunnen leren en ontdekken.
Met deze manier van werken beogen we het verkrijgen van een positief zelfbeeld en een goede betrokkenheid en welbevinden bij onze kleuters.


Samen
Kinderen leren van elkaar. Doordat we werken met graadklassen zitten de kinderen steeds in een gemengde klasgroep en leren ze omgaan met elkaar. Kleine kinderen worden meegetrokken door de grotere en grotere kinderen leren zelfstandiger te werken en zorg te dragen voor de kleinere in de klas. Doordat er meer verschillen zijn tussen de kinderen leren ze ook het anders zijn van anderen waarderen. Bij uitstappen gaan alle leeftijdsgroepen mee op uitstap. Ook de allerkleinsten trekken er mee op uit en samen gaan we de wereld ontdekken.


Platteland
Als plattelandsschool hebben we bewondering en waardering voor de natuur. In onze eigen biodiverse tuin met moestuin werken we het hele jaar door en leren we wat er gebeurt in de verschillende seizoenen. Aangezien onze schoolomgeving uitnodigt tot concrete natuurbeleving trekken we er regelmatig op uit, we gaan te voet langs trage wegen naar de boomgaard, we gaan op bezoek op de boerderij en gaan op uitstap naar het bos. Het weer houdt ons niet tegen, met onze laarsjes aan trotseren wij elk weertype en ontdekken we samen al het moois van de natuur.


Zorgzaam
We streven ernaar om alle kinderen met de grootst mogelijke zorg te omringen. Doordat we een kleine school zijn, kunnen we de kinderen van heel dichtbij opvolgen. We vertrekken vanuit de positieve kenmerken en de talenten van elk kind en ondersteunen, begeleiden of sturen bij indien nodig. Een positief klas- en schoolklimaat waarin iedereen zich goed voelt, vormt in ons zorgproces het uitgangspunt. De eerste zorg vertrekt vanuit de klasjuf, maar ook de zorgcoördinator is er voor groot en klein en ondersteunt in het zorgproces zowel de kleuters, de leerkrachten en de school.