Praktische info

ORGANISATIE VAN EEN SCHOOLDAGWe starten iedere dag om 8.55 uur

Van 12 tot 13 uur is het middagpauze

De lessen eindigen om 15.45 uur


Woensdagmiddag eindigt de school om 11.40 uur


Vrijdagnamiddag eindigt de school om 15.00 uur


Pauzes zijn voorzien om 10.35 uur en 14.40 uur.


Tijdens de pauzes eten we een gezond tussendoortje, een boterham of een stukje fruit en drinken we een drankje van thuis of van school (appelsap, water, fruitsap, melk, chocomelk, fristi). In de winter is er tijdens de middagpauze verse soep te verkrijgen.
INSCHRIJVEN


U kan uw kind laten inschrijven op volgende data:


 • op schooldagen
 • na afspraak met directie of leerkracht

 


En tijdens open klasmomenten tussen 09u30 en 11u30:

 • 28 oktober 2021

 • 16 december 2021

 • 20 januari 2022

 • 24 maart 2022

 • 09 juni 2022INSTAPDATA


voor kleuters van 2 jaar en 6 maanden zijn er instapdata na:

 • de zomervakantie
 • de herfstvakantie
 • de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de krokusvakantie
 • de paasvakantie
 • HemelvaartVOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG


De opvang wordt georganiseerd in onze school. Dit vanaf 07u00 tot 08u30 en van 16u00 tot 19u00

Op woensdagnamiddag is er geen opvang in onze school. De kleuters worden naar de 'KiekeBoe' in Kortenaken gebracht


 


OUDERCONTACTEN


 • het eerste contact tussen school en ouders is het heen-en-weerschrift, de nieuwsbrief en mail
 • in de loop van het schooljaar organiseert de school contacten met de ouders (datum wordt tijdig meegedeeld)
 • om contact op te nemen met de school hoeven de ouders niet te wachten tot deze info-avonden. Een seintje of een berichtje volstaat om een afspraak te maken.
 • indien de school een gesprek met de ouders noodzakelijk vindt, zullen de ouders hiervoor uitgenodigd worden
 • bij dringende problemen kan men zich tot de directie of de leerkracht wenden, ze zijn steeds bereid u te woord te staan


 


HEEN- EN-WEERSCHRIFTJE


Op school wordt er gewerkt met een heen- en weerschriftje. De kleuters krijgen dit bij het begin van elk schooljaar met als voornaamste doel:

korte en dringende mededelingen

nuttige informatie over het klas- en schoolgebeuren


Er wordt verlangd dat de ouders het diezelfde avond inkijken en het zo vlug mogelijk terug meegeven, voorzien van een handtekening of kort schrijven. (dit om aan de juf te laten weten of het heen- en weerschriftje hen bereikt heeft)SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE


Er is natuurlijk ook een schoolreglement. Dit kan kan je hier nalezen.

Klik hier voor de infobrochure.